Privacy beleid

  GLOBAL RENT PRIVACYBELEID


  Dit privacybeleid omschrijft de wijze waarop GLOBAL RENT (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) omgaat met persoonsgegevens.

  We verwijzen naar onze producten en diensten als de ‘Diensten’. Wij verzamelen gegevens over u door middel van de wijze zoals hieronder besproken. Onthoud dat we bepaalde soorten gegevens nodig hebben zodat we de diensten aan u kunnen leveren. Indien u ons dergelijke gegevens niet verstrekt of ons vraagt deze te verwijderen, hebt u mogelijk geen toegang meer tot de diensten of kunt u er geen gebruik meer van maken.

  1. Gegevens die u aan ons verstrekt

  GLOBAL RENT verzamelt allerlei gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

  GLOBAL RENT verzamelt bijvoorbeeld gegevens van u via :

  verzoeken of vragen die u ons stuurt via formulieren of e-mail

  je contact met ons

  de diensten die u gebruikt

  reserveringen van toestellen

  Hoewel u voor sommige van de diensten mogelijk niet verplicht bent om gegevens te verstrekken waardoor u direct identificeerbaar bent, hangen de specifieke soorten gegevens die we verzamelen af van de diensten die u gebruikt, hoe u deze gebruikt en de informatie die u opgeeft. De soorten gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen omvatten:

  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (en bedrijfsnaam, adres, contactgegevens en andere)

  factuurgegevens, zoals verzendadres, BTW nummer

  gegevens over aankopen bij ons

  alle andere gegevens die u rechtstreeks aan GLOBAL RENT verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten.

  2. Gegevens die we automatisch verzamelen

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen en analyseren we gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, besturingssysteem, het land van waaruit u toegang tot de diensten hebt, het aantal kliks, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina’s, pagina’s die u bekeken hebt en de volgorde van deze pagina’s, de hoeveelheid tijd die is besteed op bepaalde pagina’s, de termen die u vaak gebruikt bij zoekopdrachten op onze site, de datum en tijd waarop u de diensten hebt gebruikt en content uploadt of plaatst, foutlogbestanden en andere soortgelijke gegevens.

  Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen wij en onze serviceproviders automatisch algemene locatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adres, plaats en/of de postcode die is gekoppeld aan een IP-adres) van uw computer of mobiele apparaat. Met deze gegevens kunnen we toegang verlenen tot inhoud die varieert op basis van de algemene locatie van de gebruiker.

  3. Hoe wij uw informatie gebruiken?

  Wij gebruiken uw gegevens om :

  een aankoop/huur af te ronden of de door u gevraagde diensten te leveren, inclusief facturering en boekhouding

  te reageren op uw verzoek om informatie en u een effectievere en efficiëntere klantenservice te bieden

  u informatie en updates te verschaffen over de producten die u bij ons hebt gehuurd

  contact met u op te nemen via e-mail, post of telefoon

  meer inzicht te krijgen in uw interesses en behoeften en de diensten te verbeteren

  inzichten te ontwikkelen en verkrijgen via uw gebruik van verschillende diensten

  analyses te maken, onderzoek te plegen en rapporten samen te stellen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten

  de diensten te verstrekken, beheren en verbeteren evenals de prestaties daarvan en nieuwe producten, functies en diensten te testen en creëren

  navolging te garanderen van de procedures, wetten en regels die gelden voor ons wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de legitieme belangen van anderen

  onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor zover dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen

  4. Rechtsgronden voor het gebruik van uw gegevens

  De rechtsgronden voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid zijn als volgt :

  Wanneer het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van een overeenkomst.

  Wanneer het gebruik van uw gegevens noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen (bijvoorbeeld ter beveiliging van onze websites, producten, software,...) om de activiteiten met betrekking tot ons bedrijf en onze diensten te kunnen uitvoeren, om te zorgen voor een veilige omgeving voor ons personeel en bezoekers, voor het doen en ontvangen van betalingen, om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te kunnen opkomen voor onze rechten. Eveneens ter voorkoming van fraude en om te weten aan welke klant we diensten leveren.

  5. Cookies en soortgelijke technologieën

  Voor het verzamelen van de gegevens in het gedeelte ‘Gegevens die wij automatisch verzamelen’ hierboven, gebruiken wij en onze serviceproviders webserverlogs, cookies, tags en andere soortgelijke trackingtechnologieën. We gebruiken deze technologieën om u een beter op u toegepaste ervaring te kunnen bieden door inzicht in en het bewaren van uw specifieke browservoorkeuren.

  6. Bewaren van uw gegevens

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De duur van de periode waarin we gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor we deze hebben verzameld en gebruikt en/of zoals vereist om te kunnen voldoen aan toepasselijke wetten.

  7. Uw informatie beschermen

  GLOBAL RENT neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig en tegen verlies, aanpassing of onbevoegde bekendmaking of toegang. Onthoud echter dat geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkel middel voor elektronische of fysieke opslag geheel veilig is. Als zodanig erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die worden overgedragen aan, door of via onze diensten of via internet en dat een dergelijke overdracht op eigen risico plaatsvindt. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang heeft, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord niet te delen met anderen.

  8. Wijzigingen in ons privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, de functies van onze diensten of technologische ontwikkelingen. Het herziene Privacybeleid is toegankelijk via de diensten en het is belangrijk dat u dit met enige regelmaat raadpleegt.

  9. Contactgegevens

  Als u contact met ons wilt opnemen of vragen of klachten hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar verhuur@global-rent.be of contact opnemen via 015 61 55 28.